logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Dislocirani oddelki in lokacije

DISLOCIRAN ODDELEK V ŠTORAH

V občini Štore deluje dislociran oddelek  Glasbene šole Celje od šol. leta 2004/2005. Pouk poteka v popoldanskem času v OŠ Štore. Nastopi potekajo v  Kulturnem domu Štore in v Glasbeni šoli Celje. V oddelku izvajamo pouk nauka o glasbi ter instrumente, za katere imamo v posameznem šolskem letu kandidate, nekateri (klavir, flavta, violina, basovska trobila, oboa, ..) pa so že stalnica.

Glasbena šola Celje se zahvaljuje Občini Štore in Osnovni šoli Štore za pomoč in podporo pri izvajanju naše dejavnosti.

DISLOCIRAN ODDELEK V VOJNIKU

V šolskem letu 2009/2010 smo začeli s poučevanjem v dislociranem oddelku v Vojniku. Pouk poteka v popoldanskem času v OŠ Vojnik. Nastopi potekajo v Kulturnem domu Vojnik in v Glasbeni šoli Celje. V oddelku izvajamo pouk nauka o glasbi ter instrumente, za katere imamo v posameznem šolskem letu kandidate, nekateri (klavir, flavta, violina, basovska trobila, oboa, ..) pa so že stalnica.

Glasbena šola Celje se zahvaljuje Občini Vojnik in Osnovni šoli Vojnik za pomoč in podporo pri izvajanju naše dejavnosti.

DISLOCIRAN ODDELEK V DOBRNI

Glasbena šola Celje je s šolskim letom 2021/22 uresničila dolgoletno željo po ustanovitvi novega dislociranega oddelka v Občini Dobrna. S soglasjem resornega ministrstva in podporo predstavnikov Mestne občine Celje in Občine Dobrna so v mesecu juliju pričeli z vpisi v programe glasbena pripravnica in glasba, v septembru pa še z vpisom najmlajših v program predšolske glasbene vzgoje.

Pouk instrumentov, glasbene pripravnice in nauka o glasbi se izvaja v OŠ Dobrna in v KD Dobrna, kjer so nas prijazno sprejeli in nam ponudili prostore za izvajanje pouka.

Glasbena šola Celje se zahvaljuje Občini Dobrna, OŠ Dobrna in KD Dobrna za pomoč in podporo pri izvajanju naše dejavnosti.

Skip to content