logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  glasbena.sola.celje@siol.net
slo  | eng

HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA z dne 5. 10. 2020

HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA

 Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe, ki morajo paziti na higieno kašlja in kihanja, umivanja in razkuževanja rok.  Dotikanje obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi/neumitimi rokami je prepovedano. Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih.

 • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
 • Učenci plesne pripravnice in sodobnega plesa se za pouk, če je to le izvedljivo, oblečejo doma in se ne zadržujejo po šoli. Sicer to storijo v PLESNI DVORANI in se ne po nepotrebnem ne zadržujejo po šoli.
 • Učenci skupinskega teoretskega pouka (Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) na učiteljice počakajo v avli pred Koncertno dvorano na označenih mestih in vzdržujejo medsebojno priporočljivo razdaljo (1,5m).
 • Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in učence/dijake v skupnih šolskih prostorih. V učilnicah maske za učence/dijake NISO OBVEZNE. Za učitelje/korepetitorje je maska obvezna v učilnici, če ni zagotovljena zadostna medosebna razdalja (najmanj 2 m).
 • Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica) so nameščena navodila za preprečevanje okužbe novega koronavirusa.
 • Pred stopnicami v avli šole je postavljen dozirnik z razkužilom. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.
 • Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
 • VHOD V ŠOLO:

GLAVNI VHOD se uporablja kot dostop za učence in dijake do učilnic v LEVEM DELU šole do vključno učilnice številka 23;

VHOD PRI UČILNICI ‘UNICEF’ se uporablja kot dostop za učence in dijake do učilnic v DESNEM DELU in od učilnice številka 24 naprej.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI CELJE

Če učenec zboli in ima povišano telesno temperaturo, skupaj z drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji – soba za izolacijo je določena v pisarni pomočnice ravnatelja. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik – to je določeno pri učilnici številka 2. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Celje, 5. 10. 2020                                                                                  Ravnatelj Simon Mlakar, mag. manag. izobr.

Kontaktni podatki
Kontaktirate nas lahko na enega od spodnji kontaktnih naslovov:
 • Slomškov trg 10, Celje
 • 03 492-57-30
 • glasbena.sola.celje@siol.net