logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Sodelovanje s starši

Starše vključujemo v proces pouka kot izjemno pomemben dejavnik, saj je učenec v glasbeni šoli sorazmerno kratek čas, med obnavljanjem in utrjevanjem učne snovi pa je doma s starši. Zato je sodelovanje med starši, učenci in učitelji v glasbenem šolstvu izrednega pomena, govorimo o pedagoškem trikotniku. Starši lahko v dogovoru z učiteljem prisostvujejo individualnemu pouku svojega otroka, njegov razvoj pa lahko spremljajo tudi na internih, razrednih ter javnih nastopih.

V začetku šolskega leta se izvaja roditeljski sestanek za vse oddelke z ravnateljem in predstojniki oddelkov. Na roditeljskem sestanku predstavimo novosti v organizaciji in izobraževanju ter  nekatera ustaljena pravila.

Skip to content