logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  tajnistvo@gscelje.si
slo  | eng

Osnovna stopnja – glasbena pripravnica

Starost učencev je šest let. Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, po zaključku se lahko na podlagi uspešno opravljenega preizkusa glasbenih sposobnosti vključijo v program glasba. Učenec skozi igro razvija glasbene sposobnosti, odnos do glasbe in spoznava instrumente. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 60 minut.

PROGRAM GLASBA

Starost učencev je 7 let in več. Izobraževanje poteka 4, 6 oziroma 8 let in je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo. Nižja stopnja se, če tako določa glasbeni program, deli na prvo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja dve leti, in na drugo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja štiri leta.

Na Glasbeni šoli Celje poučujemo naslednje instrumente: klavir, orgle, harmonika, diatonična harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, harfa, citre, tamburica, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, trobenta, pozavna, rog, tuba, druga konična trobila (bariton, tenor), tolkala, petje, poteka pa tudi skupinski pouk nauka o glasbi in solfeggia.

NAUK O GLASBI

Na oddelku NGL  poučujemo predšolsko glasbeno vzgojo (PGV), glasbeno pripravnico (GLP),  nauk o glasbi (NGL) in solfeggio. Pouk poteka skupinsko. PGV in GLP obiskujejo otroci stari 5 in 6 let brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Pouk PGV in GLP otrokom omogoča sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otroci skozi igro razvijajo glasbene sposobnosti in dobivajo osnovne informacije, zaradi katerih se laže odločajo za vpis k instrumentu. Po uspešno opravljenem glasbenem preizkusu začnejo obiskovati pouk instrumentov in pri nas nadaljujejo z naukom o glasbi. Nauk o glasbi z  glasbeno-teoretičnimi znanji s pomočjo kompleksnih glasbenih dejavnosti spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Zajema širši spekter dojemanja in razumevanja glasbe, od osvajanja glasbeno teoretičnih  znanj v smislu podpore instrumentalnemu pouku do celovitega dojemanja in razumevanja glasbe kot fenomena v dojemanju življenja in sveta. Pri vsaki učni uri gre le in zgolj za glasbo, naj bodo to ozvočene glasbene zakonitosti, melodično ali ritmično delo ali poslušanje, doživljanje in analiziranje umetniških del velikih skladateljev. Otrokom je dana možnost, da ob doživljanju in ustvarjanju glasbe odraščajo v zrele ljudi, ki jim bo dano preseči dvodimenzionalno, materialno razumsko doživljanje sveta. Glasba je namreč medij, ki odpira pot do spoznanja bistva bivanja in smotrnosti človekovega obstoja.

SOLFEGGIO

Po končani nižji stopnji (4 ali 6 let) programa glasba lahko učenec v primeru pozitivnega mnenja komisije nadaljuje šolanje na višji stopnji. Poleg instrumenta učenec obiskuje predmet Solfeggio I in II, pri katerem poglablja in nadgrajuje znanja nauka o glasbi. Pri predmetu solfeggio ob koncu leta opravljajo tudi letni izpit.

KOMORNE SKUPINE IN ORKESTRI: Učenci lahko sodelujejo tudi v različnih komornih sestavih in v naslednjih orkestrih: Godalni – simfonični orkester,  Pihalni orkester, Mali godalni orkester, Mali pihalni orkester, Kitarski orkester, Harmonikarski orkester, Orkester harf, Extra band, Orkester saksofonov “Saxess”, Vokalna skupina MBH in Otroški pevski zbor.