logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  glasbena.sola.celje@siol.net
slo  | eng

Umetniška gimnazija

INFORMACIJE ZA VPIS V PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE – SMER GLASBA

Priprave na sprejemni preizkus za program umetniške gimnazije, glasbena smer

V sredo, 9. januarja, začnemo s pripravami na sprejemni preizkus (solfeggio) za program umetniške gimnazije, glasbena smer. Priprave so brezplačne in so namenjene vsem kandidatom za vpis v program umetniške gimnazije, glasbena smer, in kandidatom za vpis v program vzporednega glasbenega izobraževanja.

Priprave bodo potekale vsako sredo od 18.30 – 19.30 v učilnici 35. Vabljeni!

INFORMATIVNI DAN

Petek, 15. februar 2019 ob 9.00 in ob 15.00 na I. gimnaziji v Celju in sobota, 16. februar ob 9.00 na I. gimnaziji v Celju.

ROK PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA IN NADARJENOSTI: 4. marec 2019

(prijave pošljite na I. gimnazijo v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje).

SPREJEMNI PREIZKUSI: 21., 22. in 23. marec 2019; 8.00: nauk o glasbi; (termini naknadno): petje, instrument

ROK PRIJAVE ZA VPIS V 1. LETNIK: 2. april 2019

INFORMACIJE O PROGRAMU

Po uspešno zaključeni osnovni stopnji glasbene šole se je s sprejemnim (selektivnim) preizkusom mogoče vpisati v srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja, ki ga v okviru umetniških oddelkov izvajata I. gimnazija v Celju in GŠ Celje. V rednem glasbenem izobraževanju so dijaki vpisani v oddelek umetniške gimnazije – smer glasba, v vzporednem glasbenem izobraževanju pa so dijaki vpisani v splošnoizobraževalni program drugih srednjih šol, v glasbeni šoli pa obiskujejo strokovne glasbene predmete ter instrument oz. petje. Zaradi kakovosti našega dela se pri nas izobražujejo tudi dijaki iz drugih regij. Celoten obseg pouka strokovnih predmetov izvajamo na naši šoli, kjer zagotavljamo materialne in kadrovske pogoje. Več

VPIS

Za vpis v oddelke srednje stopnje (program umetniške gimnazije, modul B: pevec, instrumentalist in program vzporednega glasbenega izobraževanja, modul B: pevec, instrumentalist) je potrebno v mesecu februarju oddati prijavo za opravljanje sprejemnega preizkusa, ki se praviloma opravlja prve dni v mesecu marcu.
Po uspešno opravljanem sprejemnem preizkusu se morajo kandidati v mesecu marcu (glej šolski koledar) vpisati v izbrane programe. Prijave je potrebno poslati na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.
Dijaki, ki se vpisujejo v program vzporednega glasbenega izobraževanja, morajo sami oddati prijavo za vpis! Več

SPREJEMNI PREIZKUS in PROPOZICIJE

Vsi instrumentalisti, ki v letu opravljanja sprejemnega preizkusa sodelujejo na državnem tekmovanju Temsig v solo disciplini, lahko na sprejemnem preizkusu (poleg ostalega tehničnega dela – lestvice, etude) izvajajo tekmovalni program.

OBRAZCI
Obrazec za prijavo k opravljanju sprejemnega preizkusa
Obrazec za prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole

VSEBINE SPREJEMNIH  IZPITOV ZA VPIS V SREDNJO STOPNJO

Vsi instrumentalisti, ki v letu opravljanja sprejemnega preizkusa sodelujejo na državnem tekmovanju Temsig v solo disciplini, lahko na sprejemnem preizkusu (poleg ostalega tehničnega dela – lestvice, etude) izvajajo tekmovalni program.

ODDELEK NAUKA O GLASBI IN PETJA
ODDELEK BRENKAL
ODDELEK PIHAL
ODDELEK TROBIL IN TOLKAL
ODDELEK GODAL
ODDELEK HARMONIKE
ODDELEK KLAVIRJA IN ORGEL

 

MATURA – GLASBA

Dijaki umetniške gimnazije lahko opravljajo maturo tudi iz predmeta glasba. Izpit je sestavljen iz dveh delov:

 • Izpitni nastop (petje, instrument): dijak izvaja predpisan maturitetni program; izpitni nastop predstavlja 70 % skupne ocene.
  Pri ocenjevanju izpitnega nastopa se upoštevajo ta merila:
  A) Tehnično obvladovanje inštrumenta ali glasu
  B) Natančnost in zanesljivost izvedbe
  C) Prikaz muzikalnosti
  D) Tehnična in glasbena težavnost programa
 • Pisni del glasba: Pri pisnem izpitu se preverja znanje iz predmetov: solfeggio, glasbeni stavek (harmonija, kontrapunkt), oblikoslovje, glasbena zgodovina in glasbena teorija. Ob primerih v izpitni poli je do 25 nalog. Navezovale se bodo na tri glasbene primere, ki bodo izbrane iz glasbenih obdobij od srednjega veka do vključno prve polovice 20. stoletja.
  Naloge bodo preverjale znanje, razumevanje in sposobnost uporabe znanja. Ocenjene so z različnim številom točk glede na zahtevnost in taksonomsko stopnjo ter prispevajo 30 % h končni oceni kandidata.Podrobnosti o izpitu iz predmeta glasba: https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/glasba/
PREDMETNIK

Umetniška gimnazija, smer glasba
Vzporedno glasbeno izobraževanje

Kontaktni podatki
Kontaktirate nas lahko na enega od spodnji kontaktnih naslovov:
 • Slomškov trg 10, Celje
 • 03 492-57-30
 • glasbena.sola.celje@siol.net