logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Nadstandard

PROGRAMI:

PREDŠOLSKA PLESNA PRIPRAVNICA

PLESNA PRIPRAVNICA

SODOBNI PLES

BALET

BOBNI ZA VSE GENERACIJE

JAZZ

BAS KITARA

ELEKTRONSKE KLAVIATURE

!!!NOVO!!! GLASBA+

!!!NOVO!!! BALET+

KAKO SMO ZAČELI?

Ideja o vpeljavi nadstandardnih programov kot dodana vrednost javno veljavnih učnih programov Glasbene šole Celje je tlela kar nekaj časa, s časom in ustreznimi pogoji pa se je tudi realizirala. Elektronske klaviature so bile prve, ki so se jih mladi ljubitelji glasbe, poleg vseh obstoječih programov,  lahko učili v Glasbeni šoli Celje. Širili smo se s programom bas kitare, učenci lahko v programu pridobivajo znanje za igranje novih glasbenih slogov.

Nadstandardni program smo obogatili s programom jazza, pri tem pa pustili prosto izbiro instrumentom. Če je obstajala želja, smo jo izpolnili. Pogoj za učenje jazz instrumenta je bilo (in je še danes) predznanje nižje stopnje osnovnega glasbenega izobraževanja. Tako je pri nas »jazzirala« že vrsta mladih pianistov, kitaristov, saksofonistov, pevcev, tolkalistov in trobilcev, pohvalimo pa se lahko z izvrstnimi in priznanimi glasbenimi pedagogi, ki poučujejo v programu jazz.

Nadaljevali smo s programom plesne pripravnice, ga razširili s programom sodobnega plesa in baleta. Vsem starostnim skupinam smo  omogočili tudi učenje bobnov v programu bobni za vse generacije.

Vsako šolsko leto je zanimanja za nadstandardne programe veliko, Glasbena šola Celje pa celjski kulturni prostor tudi tako bogati in z dostopnostjo nudi izobraževanje širšemu krogu učencev.

VEČ O PROGRAMIH

PREDŠOLSKA PLESNA PRIPRAVNICA

S šolskim letom 2022/2023 smo za najmlajše otroke (predšolski otroci, starost 5 let) organizirali nadstandardni pouk predšolske plesne pripravnice kot priprava na programa plesne pripravnice, v katerem najmlajši odkrivajo svojo plesno nadarjenost in ljubezen do plesa, spoznavajo osnovne plesne elemente, razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti.

PLESNA PRIPRAVNICA 

S šolskim letom 2017/2018 smo v Glasbeni šoli Celje uvedli program plesne pripravnice. V programu ki traja tri leta, otroci spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz. Otroci odkrivajo in razvijajo svojo plesno nadarjenost, prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja, spoznavajo osnovne plesne elemente, razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti ter razvijajo vztrajnost in delovne navade.

SODOBNI PLES

Sodobni ples  je  program, ki  omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni in je nadaljevanje programa Plesna pripravnica.  Pouk sodobnega plesa spodbuja otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti.  S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni razvoj – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški ter čut za estetiko. Učenci prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja  ter spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz.  Spoznavajo osnovne plesne elemente (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost … ), razvijajo občutek lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti skupini). Hkrati razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti, razvijajo vztrajnost in delovne navade, razvijajo sposobnost posnemanja, sposobnost koncentracije ter gibalni, glasbeni ter vizualni spomin.

Pogoj za vpis je uspešno opravljen sprejemni preizkus.

BALET

Balet je program in je nadaljevanje programa Plesna pripravnica. Balet je osnovno izrazno sredstvo, pri čemer je telo plesni inštrument, z njim lahko sproščamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Balet omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Pouk baleta spodbuja otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko. Balet je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti.

Pogoj za vpis je uspešno opravljen sprejemni preizkus.

BALET+

Balet+ je nov nadstandardni program in je namenjen starejšim od 20 let. Vabljeni vsi, ki radi plešete in se izražate skozi ples.

Pouk baleta krepi socialne kompetence, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. Balet je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti.

BOBNI ZA VSE GENERACIJE

Ste si vedno želeli igrati na bobne? Potem je to program za vas.

V programu se učenci spoznavajo z osnovno baterijo in malim bobnom, se seznanijo z notnim zapisom in osnovnimi tehnikami igranja, ki jih z leti nadgrajujejo. Učenci razvijejo natančne ritmične predstave, se navajajo na samonadzor in nadzor tona in se usposabljajo za samostojno izvajanje glasbenih del in igranje v komornih skupinah, glasbenih ansamblih ter orkester.

ELEKTRONSKE KLAVIATURE

Pouk poteka dualno (pri pouku sta hkrati 2 učenca), učenci poleg elektronskih klaviatur obiskujejo enkrat tedensko tudi pouk nauka o glasbi in nastopajo na javnih nastopih v Koncertni dvorani.

BAS KITARA

Pouk bas kitare poteka enkrat tedensko v dogovoru z učiteljem in učencem. Učenci sodelujejo pri pouku komorne igre in v nadstandardnem programu jazza.

JAZZ

V šolskem letu 2010/2011 smo na Glasbeni šoli Celje uvedli nov nadstandardni program JAZZ ter s tem tudi v celjski regiji omogočili kakovostno izobraževanje in delo s priznanimi jazz instrumentalisti.

Učni program jazza je zasnovan v smeri srednješolskega programa jazza. V program se lahko vpišejo učenci, ki jih zanima spoznavanje novih glasbenih zvrsti in improvizacije in imajo znanje nižje stopnje osnovnega glasbenega izobraževanja (2, 4 ali 6 let osnovne glasbene šole glede na učni program).

Značilna za jazz igro je improvizacija (spreminjanje melodije v okviru harmonske osnove), ki je ena ključnih prvin jazza, močno poudarjen ritem in pogosta uporaba sinkop. Vsi učenci obiskujejo individualni pouk instrumenta in lahko sodelujejo v jazz orkestru Glasbene šole Celje, ki ga vodi g. Bojan Logar.

GLASBA+

Glasba+ je nov nadstandardni program, ki je namenjen osebam, starejšim od 20 let, in bi se radi naučili igrati na instrument. V program glasba+ vpisujemo vse orkestrske instrumente ter petje.

Vabljeni k vpisu!

Skip to content