logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Danes

Glasbena šola Celje je sodobna  glasbena šola, kjer poučujemo vse klasične glasbene instrumente in vse ljudske instrumente v okviru javnega veljavnega programa. Učenci že s 5 leti vstopajo v program predšolske glasbene vzgoje in nadaljujejo v glasbeni pripravnici. V programu glasba lahko učenci izbirajo med vsemi instrumenti ter petjem, učenci ob rednem pouku instrumenta obiskujejo pouk glasbene teorije ter komorno in orkestrsko igro.

Pouk poteka pretežno v matični zgradbi na Slomškovem trgu 10, v 1. nadstropju sosednje zgradbe na Slomškovem trgu 11, na Glavnem trgu 12 v prvem in drugem nadstropju, v OŠ Štore, v OŠ Vojnik, z novim šolskim letom pa tudi na OŠ Dobrna in v KD Dobrna. Prostori ustrezajo normativom za individualni in skupinski pouk kot tudi za nastope in koncertno dejavnost.

Na Glasbeni šoli Celje želimo, poleg klasičnih instrumentov, ponuditi širšemu krogu učencev pisano paleto možnosti spoznavanja in učenja tudi drugih instrumentov in drugih glasbenih zvrsti. Tako na šoli izvajamo nadstandardni program jazza, v katerem se lahko učenci učijo katerega koli instrumenta, program elektronskih klaviaturbas kitare, program bobni za vse generacije ter programe predšolske plesne pripravnice, plesne pripravnicesodobnega  plesa in baleta, v katerih se spoznavajo s plesom mlade plesalke.

Ob jubileju javnega glasbenega šolstva v Celju v letu 2023 (115 let javnega glasbenega šolstva) praznujemo 30 let srednješolskega glasbenega izobraževanja, kar je za Celje pomembna obletnica. Skupaj s I. gimnazijo v Celju izvajamo program umetniške gimnazije, glasbena smer, pri tem pa obe šoli ustvarjalno in zavzeto sodelujeta pri izvajanju programa od šolskega leta 1998/1999 dalje.

Šola se lahko pohvali s sedmimi orkestri in otroškim pevskim zborom, številnimi komornimi sestavi, tolkalno skupino, komorno pevsko skupino in noviteto v slovenskem prostoru – orkestrom harf.  V  teh glasbenih sestavih muzicirajo učenci  in dijaki vseh starosti.  Vsak mesec pokažejo svoja novo pridobljena znanja in ljubezen ter veselje do igranja na instrument na javnih, razrednih in izvenšolskih nastopih. Poleg vseh rednih javnih in razrednih nastopov oddelki vsako leto pripravijo svoj tematski večer, nastop z zgodbo, ki učencem in publiki glasbo predstavijo v nekoliko drugačni luči.

V šoli je vsako leto vpisanih več kot 850 učencev in dijakov, ki so stari od 5 do 19 let in več,  zanje  pa vsako leto budno skrbi okrog 90  učiteljev. Mladi so uspešni v širšem slovenskem in evropskem prostoru. Udeležujejo se državnega in mednarodnih  tekmovanj, igrajo v mednarodnih sestavih in orkestrih, skupaj z učitelji in mentorji pa sodelujejo na najrazličnejših prireditvah v občini, državi in tudi zunaj meja.

Šola razpolaga s sodobno knjižnico s številnimi notnimi viri, zbirkami, nosilci zvoka in knjižnimi zbirkami ter slovarji.  Šola prireja in sodeluje na  srečanjih v okviru strokovnih društev in tekmovanj kot so: EPTA, ESTA, EGTA, TEMSIG, … Sodeluje tudi pri pripravah in evalvaciji učnih načrtov ter pripravi tekmovalnih programov. Od leta 2017 naprej potekajo tudi v aktivnosti v okviru Erasmusu+: KA1, wic, eTwinnig.

Za boljšo kakovost dela na šoli poteka vsako let več mojstrskih tečajev in seminarjev za instrumente, ki  so namenjeni učencem, dijakom in učiteljem, učitelji pa se izobražujejo tudi na različnih drugih področjih kot so IKT vsebine, Sibelius, vzgojne in metodične aktualne vsebine, itd.

Posebej uspešnim učencem in dijakom šola vsako leto, poleg namenjenih sredstev za tekmovanja, podeljuje tudi  nagrade oz. namenja sredstva za njihov  glasbeni razvoj.

Nekateri  učenci in dijaki nadaljujejo študij na visokih šolah in Akademijah doma in  širom EU, drugi ostanejo zvesti Glasbeni šoli Celje in se vedno z veseljem vračajo. Iz naše šole izhaja cela vrsta odličnih glasbenikov, ki sedaj sodelujejo bodisi kot učitelji v naši glasbeni šoli bodisi kot glasbeniki v profesionalnih orkestrih.

Ne smemo pozabiti, da gre pri učnem procesu za tesen stik med učenci, učitelji in starši, zato zahvala vsem, ki sodelujete pri oblikovanju glasbenih uspehov naših otrok.  Vse nas, ki oblikujemo vsakodnevni utrip šole, nas povezuje želja po širjenju sporočila glasbe med čim večje število ljudi, torej da glasba ne pozna meja. Naša naloga pri tem je navdihovanje učencev in dijakov skozi lastno izkušnjo ljubezni do glasbe in učenja, hkrati pa mladim ustvarjalcem privzgajamo zdrave in kreativne delovne navade, ki jim kreirajo z glasbo bogato življenjsko pot. Tako se cilj sooblikovati osebnosti in načrtnega izboljševanja glasbene izobraženosti prebivalstva v celoti izpolnjuje.

Skip to content