logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  tajnistvo@gscelje.si
slo  | eng

Prispevek staršev

Glasbena šola Celje je javna glasbena šola, zato sredstva za nemoteno delovanje v pretežni meri zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje in Občina Celje. Starši oz. skrbniki otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, v skladu s 83. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja plačajo letni prispevek za materialne stroške in se zaračuna ne glede na proste dneve ali druge opravičene odsotnosti učenca.

Zaradi lažjega plačevanja oz. enakomernejše finančne obremenitve staršev oz. skrbnikov je razdeljen na devet (9) mesečnih obrokov – od septembra do maja v tekočem šolskem letu – in se plačuje kot akontacija materialnih stroškov.

Trajnik direktna obremenitev obrazec

Pravila o plačevanju prispevka staršev in učencev za pokrivanje materialnih stroškov Glasbene šole Celje

Sprememba pravil o plačevanju prispevkov staršev za pokrivanje materialnih stroškov