logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  tajnistvo@gscelje.si
slo  | eng

Včeraj

Začetki glasbenega šolstva v Celju segajo daleč nazaj v 1. polovico 19. stoletja, v čas avstrijske monarhije, l. 1888 pa je cesarsko-kraljevo namestništvo na Dunaju glasbeni šoli (okr. GŠ) v Celju dodelilo tudi koncesijo.

Slovenska GŠ je bila v Celju ustanovljena novembra 1908, ko je ljubljanska Glasbena matica tu ustanovila svojo podružnico. Delovala je v prostorih Narodnega doma vse do začetka 1. svetovne vojne, nato pa je delo slovenske GŠ prenehalo do l. 1919, ko je pričela delati v sedanjih prostorih GŠ na Slomškovem trgu 10, kjer deluje še danes.

Od 1919 do 1976 je GŠ Celje delovala le v desetih učnih in poslovnih prostorih stare zgradbe. Od 1976 dalje smo gostovali tudi v prostorih celjskih osnovnih šol in drugod.

V l. 1983 smo s samoprispevkom dogradili nova prizidka s koncertno dvorano. V kasnejših letih smo z adaptacijami pridobili še dodatne mansardne kabinete in druge prostore v zgradbah, ki se stikajo z matično šolo.

V letu 2018 obeležujemo 110 let javnega glasbenega šolstva v Celju, hkrati praznujemo tudi 25 let srednjega glasbenega izobraževanja.