logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Otroški pevski zbor

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Mojca Hladnik

Otroški pevski zbor Glasbene šole Celje deluje od sredine  šestdesetih  let prejšnjega  stoletja s krajšimi  ali daljšimi  prekinitvami. V času zborovodij  Cirila Vertačnika  in nato Jožice  Soko  je bil zbor večglasen, saj je zajemal  učence od 9. do 14. leta  starosti, ter večkrat dosegel odlične rezultate na Republiški reviji v Zagorju ob Savi. Po daljši prekinitvi  se je  zbor formiral leta 1983  na  pobudo takratnega ravnatelja, saj so se z dograditvijo glasbene šole in večjim vpisom mlajših učencev ustvarili dobri delovni  pogoji.

Od 1983  do  2003 je bil  to  enoglasni  otroški  zbor, ki  je  vključeval  otroke  od 6. do 8. leta starosti (predvsem  tiste, ki  še  niso  igrali  instrumenta), vodila  pa ga je  Mojca Lipnik Vertačnik.

Na novo je zbor zaživel spomladi leta 2014 (s Kekčevimi  pesmicami) v sodelovanju  z Malim pihalnim orkestrom  Glasbene  šole  Celje, ki ga je  takrat  vodila Martina Anderlič. Na pobudo  ravnatelja je Mojca Lipnik Vertačnik obudila nastanek enoglasnega  Otroškega  pevskega  zbora (otroci stari od 6 do 10 let) .

Danes zbor sodeluje  z odličnimi  orkestri Glasbene  šole  Celje (Mali godalni orkester, Mali pihalni orkester in Kitarski orkester), s čimer mladi pevci pridobivajo neprecenljivo  izkušnjo skupnega  muziciranja  ter spoznavajo različne orkestrske sestave ter njihovo zvočno podobo, dirigente, način  dela za skupno  zadovoljstvo in predvsem veliko  radosti  in  veselja  ob  nastopih.

V času od 2019 – 2021 je zbor vodila Maja Glavnik Hribaršek, od šolskega leta 2021/2022 Otroški pevski zbor vodi Mojca Hladnik.

Skip to content