logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Umetniška gimnazija

INFORMACIJE ZA VPIS V PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE – SMER GLASBA (MODUL B), redno in vzporedno izobraževanje

Priprave na sprejemni preizkus iz nauka o glasbi za program umetniške gimnazije, glasbena smer

Priprave so namenjene vsem kandidatom za vpis v program umetniške gimnazije, glasbena smer, in kandidatom za vpis v program vzporednega glasbenega izobraževanja.

PRIPRAVE na sprejemni preizkus ZA SOLFEGGIO izvajamo vsak ponedeljek (pričetek 13. NOVEMBER 2023, 18.30-19.30)  v Glasbeni šoli Celje, Slomškov trg 10, v učilnici 35.

Prijave na priprave so obvezne preko elektronske pošte na  naslov[email protected].

Po predhodnem dogovoru je možno INDIVIDUALNO SREČANJE S PROFESORJI INSTRUMENTOV.

INFORMATIVNI DAN: 16. in 17. februar 2024

Informacije o programu umetniška gimnazija najdete na naši spletni strani, na spletni strani I. gimnazije v Celju https://www.prvagim.si/ , video predstavitve in nastope pa si lahko ogledate na

youtube kanalu Glasbene šole Celje https://www.youtube.com/channel/UCEx9U2tcDq3K2RwRLqS4dNg/videos

ROK PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA IN NADARJENOSTI: 4marec 2024 

(prijave pošljite na I. gimnazijo v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje).

SPREJEMNI PREIZKUSI: 8., 13. in 18. marec 2024

Sprejemni preizkus glasbene nadarjenosti se opravljajo v Glasbeni šoli Celje.

MOŽNOST BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU CELJE: https://www.dijaski-dom.si/
(neposredna bližina I. gimnazije v Celju in 10 min hoje do glasbene šole. Več informacij na:

Poglejte si kratek predstavitveni video: https://youtu.be/hevPO_ELcEA

INFORMACIJE O PROGRAMU

Po uspešno zaključeni osnovni stopnji glasbene šole se je s sprejemnim (selektivnim) preizkusom mogoče vpisati v srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja, ki ga v okviru umetniških oddelkov izvajata I. gimnazija v Celju in GŠ Celje. V rednem glasbenem izobraževanju so dijaki vpisani v oddelek umetniške gimnazije – smer glasba, v vzporednem glasbenem izobraževanju pa so dijaki vpisani v splošnoizobraževalni program drugih srednjih šol, v glasbeni šoli pa obiskujejo strokovne glasbene predmete ter instrument oz. petje. Zaradi kakovosti našega dela se pri nas izobražujejo tudi dijaki iz drugih regij. Celoten obseg pouka strokovnih predmetov izvajamo na naši šoli, kjer zagotavljamo materialne in kadrovske pogoje. Več

VPIS

Za vpis v oddelke srednje stopnje (program umetniške gimnazije, modul B: pevec, instrumentalist in program vzporednega glasbenega izobraževanja, modul B: pevec, instrumentalist) je potrebno v mesecu februarju oz. v začetku marca oddati prijavo za opravljanje sprejemnega preizkusa, ki se praviloma opravlja v mesecu marcu.
Po uspešno opravljanem sprejemnem preizkusu se morajo kandidati v mesecu marcu (glej šolski koledar) vpisati v izbrane programe (rok za vpis:  2. april 2024). 

Prijave je potrebno poslati na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.

Dijaki, ki se vpisujejo v program vzporednega glasbenega izobraževanja, morajo sami oddati prijavo za vpis! Več

Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo

SPREJEMNI PREIZKUS in PROPOZICIJE

Prijava_glasbena_nadarjenost

Vsi instrumentalisti, ki v letu opravljanja sprejemnega preizkusa sodelujejo na državnem tekmovanju Temsig v solo disciplini, lahko na sprejemnem preizkusu (poleg ostalega tehničnega dela – lestvice, etude) izvajajo tekmovalni program.

VSEBINE SPREJEMNIH  IZPITOV ZA VPIS V SREDNJO STOPNJO

VSEBINA SPREJEMNEGA PREIZKUSA ZA SOLFEGGIO (NAUK O GLASBI)
VSEBINA SPREJEMNEGA PREIZKUSA ZA PETJE
ODDELEK BRENKAL
ODDELEK PIHAL
ODDELEK TROBIL IN TOLKAL
ODDELEK GODAL
ODDELEK HARMONIKE
ODDELEK KLAVIRJA IN ORGEL

MATURA – GLASBA

Izpitni nastopi za predmet glasba: 17. in 18. maj 2024

Pisni del mature za predmet glasba, modul B: 4. junij 2024

Dijaki umetniške gimnazije lahko opravljajo maturo tudi iz predmeta glasba. Izpit je sestavljen iz dveh delov:

 • Izpitni nastop (petje, instrument): dijak izvaja predpisan maturitetni program; izpitni nastop predstavlja 70 % skupne ocene.
  Pri ocenjevanju izpitnega nastopa se upoštevajo ta merila:
  A) Tehnično obvladovanje inštrumenta ali glasu
  B) Natančnost in zanesljivost izvedbe
  C) Prikaz muzikalnosti
  D) Tehnična in glasbena težavnost programa
 • Pisni del glasba: Pri pisnem izpitu se preverja znanje iz predmetov: solfeggio, glasbeni stavek (harmonija, kontrapunkt), oblikoslovje, glasbena zgodovina in glasbena teorija. Ob primerih v izpitni poli je do 25 nalog. Navezovale se bodo na tri glasbene primere, ki bodo izbrane iz glasbenih obdobij od srednjega veka do vključno prve polovice 20. stoletja.
  Naloge bodo preverjale znanje, razumevanje in sposobnost uporabe znanja. Ocenjene so z različnim številom točk glede na zahtevnost in taksonomsko stopnjo ter prispevajo 30 % h končni oceni kandidata. Podrobnosti o izpitu iz predmeta glasba: https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/glasba/
Prijava_k_izpitu_iz_predmeta_splošne_mature
Priloga prijave na k splošni maturi za predmet glasba
PREDMETNIK

Umetniška gimnazija, smer glasba
Vzporedno glasbeno izobraževanje

Skip to content