logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Osnovna stopnja

Izobraževanje na osnovni stopnji glasbenih šol se deli na predšolsko, pripravljalno, nižjo in višjo stopnjo. Na osnovni stopnji poteka pouk instrumentov in petja individualno, pouk nauka o glasbi (teorije), komorna igra in druge oblike dela pa potekajo skupinsko. Več

Seznam potrebščin za nauk o glasbi 2023-2024

VPIS

Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola objavi razpis sprejemnih preizkusov za vpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. Za vsako novo šolsko leto je razpis za nove učence objavljen v prvi polovici maja v javnih medijih. Več

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Starost učencev je pet let. Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, po zaključku se lahko vključijo v program glasbene pripravnice. Učenci skozi igro razvijajo glasbene sposobnosti. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 45 minut.

GLASBENA PRIPRAVNICA

Starost učencev je šest let. Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, po zaključku se lahko na podlagi uspešno opravljenega preizkusa glasbenih sposobnosti vključijo v program glasba. Učenci skozi igro razvijajo glasbene sposobnosti, odnos do glasbe in spoznava instrumente. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 60 minut.

PROGRAM GLASBA

Starost učencev je 7 let in več. Izobraževanje poteka 4, 6 oziroma 8 let in je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo. Nižja stopnja se, če tako določa glasbeni program, deli na prvo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja dve leti, in na drugo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja štiri leta. Več

PROGRAM PLESNE PRIPRAVNICE

V programu,  ki obsega tri razrede, otroci spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz. Otroci odkrivajo in razvijajo svojo plesno nadarjenost, prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja, spoznavajo osnovne plesne elemente, razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti ter razvijajo vztrajnost in delovne navade.

PROGRAM SODOBNI PLES

Sodobni ples  je program, ki  omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni in je nadaljevanje programa plesna pripravnica.  Pouk sodobnega plesa spodbuja otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti.  S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni razvoj – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški ter čut za estetiko. Učenci prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja  ter spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz.  Spoznavajo osnovne plesne elemente (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost … ), razvijajo občutek lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti skupini). Hkrati razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti, razvijajo vztrajnost in delovne navade, razvijajo sposobnost posnemanja, sposobnost koncentracije ter gibalni, glasbeni ter vizualni spomin.

PROGRAM BALET

Balet je osnovno izrazno sredstvo, pri čemer je telo plesni inštrument, z njim lahko sproščamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Balet omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Pouk baleta spodbuja otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko. Balet je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti.

Skip to content