logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Doroteja Bedenik

Doroteja Bedenik, roj. 1986, se je učila citre najprej pri Zvonku Podkoritniku in Heleni Hartman. Leta 2009 je diplomirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, v razredu prof. Georga Glasla. Na svoji glasbeni poti se je udeleževala različnih slovenskih in mednarodnih citrarskih tekmovanj in prejela visoka priznanja. Izobraževala se je še na Centro Ricerca Divulgazione Musicale (IT) in v Rimu leta 2014 zaključila vzgojno-izobraževalni program po metodološkem sistemu Edgarja Willemsa in postala Willemsova učiteljica. Svoje poslanstvo vidi predvsem v pedagoškem delu, občasno tudi nastopa solistično in v različnih komornih sestavih. Sedaj poučuje citre in glasbeno uvajanje na Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju. Njeni učenci dosegajo vidne rezultate tako na državnih kot na mednarodnih tekmovanjih.

Doroteja Bedenik, b. in 1986, first learned zither in the class of Zvonko Podkoritnik and Helena Hartman. In 2009, she graduated from the Munich School of Music and Theater, in the class of professor George Glas. She has participated in various Slovenian and international zither competitions and received several awards. She continued her education at the Centro Ricerca Divulgazione Musicale (IT). In 2014 she completed her educational program according to the methodological system of Edgar Willems in Rome and became a Willems teacher. She sees her mission primarily in teaching, she occasionally performs as a  soloist  and in various chamber ensembles. She teaches zither and pre-school music at the Private School of Music St. Peter and Paul in Ptuj. Her students achieve visible results in both national and international competitions.

 

Skip to content