logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  glasbena.sola.celje@siol.net
slo  | eng

Organizacija GŠ

Javni zavod Glasbena šola Celje opredeljujejo organi upravljanja zavoda in strokovni organi zavoda. Ustanovitelj šole je Mestna občina Celje (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ; Uradni list RS, št. 14/97). Šolski okoliš za osnovno stopnjo GŠ obsega področje Mestne občine Celje, s šolskim letom 2004/2005 občino Štore, s šolskim letom 2009/2010 tudi Občino Vojnik, oddelki srednje stopnje obsegajo Celjsko regijo in izven. Prostorski pogoji opredeljujejo pouk strokovnega glasbenega programa, ki poteka pretežno v matični zgradbi na Slomškovem trg 10, v 1. nadstropju sosednje zgradbe, na Slomškovem trgu 11, na OŠ Fran Roš, na OŠ Lava, v OŠ Štore in v OŠ Vojnik. Prostori ustrezajo normativom za individualni, skupinski in frontalni pouk, kot tudi za nastope in koncertno dejavnost.