logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Zuzana Niederdorfer

“Niederdorfer – Paulechová je ena izmed izjemnih predstavnic srednje generacije slovaških pianistov. Je v polnem razcvetu svojega talenta in izjemnih ustvarjalnih sposobnosti. Kritike
pritegneta jasnost in razumljivost njene artikulacije, širok spekter barv, evokativni prikaz linij, občutka za krhko liriko in globoko empatijo, pa tudi strastnega dramatizma, ki črpa iz
nezmotljivega spomina in mojstrske tehnike.”

(Recenzija v reviji ,,Glasbeno življenje“)

Magistrirala je iz klavirja na Akademiji za glasbo in dramsko umetnost v Bratislavi.

Bila je ena od nagrajencev na več državnih in mednarodnih tekmovanjih, med drugim na tekmovanju Roberta Schumanna v Zwickauu (DE), Paloma O'Shea v Santanderju (ES), Virtuosi
per musica di pianoforte (CZ) na tekmovanju Fryderyk Chopin v Mariánskih Lázňeih. (CZ), Incontro Internazionale Giovani Pianisti Citta di Senigallia (IT). Na državnih tekmovanjih je
prejela številne prve nagrade v solo kategorijah in komorni glasbi. V času svoje pianistične kariere je pridobivala znanja Viktorja Nosova, Ide Černecká (študentka V. Gornostaeve), M.
Lapšanský … Navdih je dobila na mojstrskih tečajih v razredu profesorjev K. Zemplenyi, L. Berman,V. Gornostaeva, G. Sebök.

Leta 1993 je doktorirala na Akademiji za glasbo in dramsko umetnost. Izvajala je samostojne recitale in sodelovala z orkestri (med drugimi Moskovski simfonični orkester) in komornimi
skupinami po Evropi, na Kitajskem in v ZDA. Posnela je šest zgoščenk in posnetkov za BBC London in češko-slovaško radio in televizijo. Več kot 20 let je poučevala na Fakulteti za glasbo
na Akademiji za glasbo in dramsko umetnost v Bratislavi in ​​na Akademiji za umetnost v Banski Bystrici na Slovaškem (kjer je v preteklosti delala kot predstojnica oddelka in
prodekanja).

Zadnjih 10 let je profesorica na oddelku za klavir na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu v Avstriji. Med njenimi učenci so številni nagrajenci in laureati mednarodnih tekmovanj.

Vodila je mojstrske tečaje v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Finski, Islandiji, ZDA, Kitajski, Poljski, Slovaški, Češki, Sloveniji, Litvi … Zuzana Niederdorfer je članica žirij na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Na Slovaškem je ustanovila mednarodni festival, ki že 12 let gosti klavirske mojstrske tečaje ter državno in mednarodno klavirsko tekmovanje ,,Forum per tasti”.

“Niederdorfer – Paulechová is a representative of the top middle generation of Slovak pianists. She is in full bloom of her gift and major creative abilities. What appeals to the critics is the clarity and intelligibility of her articulation, wide spectrum of colours, evocative drawing of lines, sense of a fragile lyricism and of deep empathy, as well as of passionate dramatism, drawing on infallible memory and masterly technique.”

(Review in the periodical ,,Musical life“)

She received her master´s degree in piano performance from the Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava.

She was one of the awarded winners at several national  and international competitions, including the Robert Schumann competition in Zwickau (DE), Paloma O’Shea in Santander (ES), Virtuosi per musica di pianoforte  (CZ)  the Fryderyk Chopin competition in Mariánske Lázňe (CZ), Incontro Internazionale Giovani Pianisti Citta di Senigallia (IT). At the national competitions she was awarded  the  first prize in solo and  chamber music too. During her pianistic career she  could acquire knowledges by Viktor Nosov, Ida Černecká (student of V. Gornostaeva), M. Lapšanský. She was inspired at the masterclasses in the class of professors K. Zemplenyi, L. Berman,V. Gornostaeva, G. Sebök.

In 1993, she earned her doctor degree from the Academy of Music and Dramatic Arts. She has performed solo recitals and collaborated with orchestras (among others Moscow Symphonic Orch.) and chamber groups throughout Europe, China and the United States. She made six CDs and   recordings for  BBC London and  Czecho-Slovak radio and television.  She taught more that 20 years at the music faculty at the Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava and at the Academy of Arts in Banska Bystrica in Slovakia (where in the  past she worked as a head of department and  vice dean).

In the last 10 years she is professor in the  piano department at the  University  of Music and Performing Arts Graz in Austria. Among her  students are numerous awarded laureates of international competitions.

She has given masterclasses in Italy, Germany, Austria, Finland, Island , the United States, China, Poland, Slovakia, Czech republic, Slovenia,  Lithuania … Zuzana  Niederdorfer is a member of jury at national  and  international competitions. Since 12 years she founded in Slovakia an international festival, piano-masterclasses, national and international piano competition ,,Forum per tasti”.

Skip to content