logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Andrej Kašić

Andrej Kašić se je začel učiti kontrabas pri štirinajstih na Glasbeni šoli Josipa Hatzeja v rojstnem Splitu. Po končani srednji stopnji pri profesorju Pieru Malkoču je svoje življenje nadaljeval v Ljubljani z vpisom na Akademijo za glasbo v razredu profesorja Zorana Markovića. Kot študent je sodeloval na številnih projektih akademije. V zadnjem letniku študija se je udeležil izmenjave Erasmus in eno leto študiral na Hochschule für Musik v Frankfurtu, kjer je imel priložnost nadgrajevati svoje znanje z znanimi pedagogi, kot so Christoph Schmidt, Dane Roberts in Axel Ruge. Že od študentskih let sodeluje z vodilnimi orkestri v Sloveniji: z orkestrom SNG opera in balet v Ljubljani, orkestrom RTV Slovenija in s Slovensko filharmonijo. Od leta 2021 je zaposlen v orkestru SNG Maribor. Redno se ukvarja s pedagoškim delom in uspešno navdihuje mlade upe za nadaljnje glasbeno šolanje. Trenutno je kot učitelj kontrabasa zaposlen na Glasbeni šoli Domžale.

 

Andrej Kašić started learning the double bass at the age of fourteen at the Music school Josip Hatze in his native Split. After completing secondary education with Professor Piero Malkoč, he continued his life in Ljubljana by enrolling at the Academy of Music in the class of Professor Zoran Marković. As a student, he participated in many academy projects. In the last year of his studies, he participated in the Erasmus exchange and studied for one year at the Hochschule für Musik in Frankfurt, where he had the opportunity to improve his knowledge with famous teachers such as Christoph Schmidt, Dane Roberts and Axel Ruge. Since his student days, he has been working with the leading orchestras in Slovenia: the SNG Opera and Ballet Orchestra in Ljubljana, the RTV Slovenia Orchestra and the Slovenian Philharmonics. Since 2021, he has been employed in the SNG Maribor orchestra. He regularly engages in pedagogical work and successfully inspires young hopefuls for further musical education. He is currently employed as a double bass teacher at the Domžale Music School.

Skip to content