logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Boštjan Lipovšek

Boštjan Lipovšek je svoje prve glasbene lekcije dobil od brata in očeta, obeh hornistov. Šolanje je nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli in nato na ljubljanski glasbeni akademiji pri prof. Jožetu Faloutu. Pri njem je tudi diplomiral, ter zaključil podiplomski študij. Izpopolnjeval se je pri Radovanu Vlatkoviću na salzburškem Mozarteumu. Med študijem v Ljubljani je prejel študentsko Prešernovo nagrado za izvedbo Straussovega 1. koncerta za rog in orkester s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. V tem orkestru je takoj zatem zasedel mesto solo hornista. Kot solist redno nastopa predvsem z matičnim orkestrom Slovenske radiotelevizije, kot tudi s tujimi orkestri.  Tako je kot solist sodeloval z dirigenti, kot so Anton Nanut, Uroš Lajovic, Marko Letonja, En Shao, David de Villiers, S. Pelegrino Amato, Gary Brain, Amy Anderson, Yakov Kreizberg, Sian Edwards, Pavle Dešpalj. Kot orkestrski solist je  gostoval pri nacionalnem orkestru opere La Monnaie v Bruslju, Berlinskem simfoničnem orkestru,  Mahlerjevim komornim orkestrom, Izraelski filharmoniji, Simfoničnem orkestru iz Melbourna, Budimpeštanskem festivalskem orkestru, Avstralskem komornem orkestru, zadnja leta pa intenzivno pri Camerati Salzburg Škotskem komornem orkestru. Leta 2001 je zmagal na mednarodnem tekmovanju Citta’ di Porcia.  Je redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, od 2005 pa kot gostujoči izredni profesor predava tudi na zagrebški akademiji. Leta 2008 je za umetniške dosežke na glasbenem področju prejel nagrado ˝Prešernovega sklada˝.

Pri ZKP RTV Slovenije je doslej izšlo več zgoščenk; nekaj samostojnih in dve v komornih zasedbah, pri nemški založbi Profil pa je z Juvavum Brass  izšla zgoščenka Salzburške raritete. S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, katerega član je od leta 1995, je posnel koncerte R. Straussa, W. A. Mozarta, R. Gliera, J. Pauerja … posebej velja omeniti krstne izvedbe in premierna snemanja del L. Lebiča, I. Petriča, T. Habeta in U. Kreka.

 

Boštjan Lipovšek got his first musical lessons from his brother and father, both hornists. He continued his education at secondary music and ballet school and then at the Music Academy Ljubljana in the class of Jože Falout where he graduated and finished postgraduate study. He additionally trained AT Radovan Vlatković at Salzburg Mozarteum. During his study in Ljubljana he received student Prešernova Award for performing Strauss’s 1st concert for horn and orchestra with RTV Slovenia Symphony Orchestra. Now he is solo hornist of that same orchestra with which he regulary performs as a soloist as with other orchestras (hosting with national opera orchestra La Monnaie, Brusels; Berlin Symphonic orchestra; Mahler chamber orchestra; Israel filharmonic; Symphony Melbourn orchestra, lately frequently with Camerata Salzburg Scottish chamber ensemble). He performed with many conductors: Anton Nanut, Uroš Lajovic, Marko Letonja, En Shao, David de Villiers, S. Pelegrino Amato, Gary Brain, Amy Anderson, Yakov Kreizberg, Sian Edwards, Pavle Dešpalj. In 2001 he won the International competition Citta di Porcia. He works as a full time professor at the Ljubljana Music Academy and as a hosting professor at the Zagreb Music Academy.

For music achievements, he received the Prešeren Fund Award in 2008. He recorded many CDs. Special mention should be made for first performances and records of works of composers L. Lebič, I. Petrič, T. Habe and U. Krek.

Skip to content