logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Claudia Höpfl

Claudia Höpfl je z odliko zaključila dodiplomski študij citer pri prof. Georg Glaslu ter dva magistrska programa iz sodobne glasbe in instrumentalne pedagogike na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Münchnu. Poleg baročne glasbene literature se samostojno ukvarja predvsem s sodobno glasbo in sodelovanjem z najrazličnejšimi skladatelji. Sodelovala je pri številnih projektih v Nemčiji in Evropi ter prejela več nagrad na domačih in mednarodnih tekmovanjih za citre. Poleg dela na glasbeni šoli v Münchnu Claudia Höpfl od oktobra 2023 dela kot raziskovalna asistentka na Univerzi za glasbo FRANZ LISZT v Weimarju.

Claudia Höpfl finished her Bachelor´s programmes in zither (Prof. Georg Glasl) as well as the two Master’s programmes in contemporary music and instrumental pedagogy at the University of  Music and Performing arts Munich with honors. In addition to baroque literature, her solo activities focus primarily on contemporary music and collaborations with a wide variety of composers. She has taken part in numerous projects in Germany and Europe and won several prizes at national and international competitions for zither. In addition to her work at a music school in Munich, Claudia Höpfl has been working as a research assistant at University of Music FRANZ LISZT in Weimar since October 2023.

Skip to content