logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Diana Grubišić Ćiković

Diana Grubišić Ćiković je končala magistrski študij klavirja na Akademiji za glasbo v Zagrebu pri prof. Mariji Gvozdić Horvat. Magistrski študij harfe je zaključila pri prof. Rudi Ravnik Kosi na ljubljanski Akademiji za glasbo, podiplomski specialistični študij pa na Visoki šoli za glasbeno umetnost v Lovranu pri prof. Irini Pašinski (Rusija).

Nastopa kot solistka in komorna glasbenica. Do sedaj je igrala kot solistka ob spremljavi številnih orkestrov (Slovenska filharmonija, Orkester Opere Hrvaškega narodnega gledališča v Reki, Dubrovniški simfonični orkester, Simfonični orkester Hrvaškega radia in televizije, ansambel “Cantus”,  Varaždinski, Reški, Zadarski, Hrvaški komorni orkester in Madžarski simfonični orkester ”Danubia”). Nastopala je v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, Rusiji ter v Avstraliji, Južni in Severni Ameriki.

Snema za arhiv Hrvaškega radia. Posnela je pet zgoščenk. Več kot dvaindvajset let je bila solo harfistka Orkestra Opere HNK Ivana pl. Zajca na Reki. Poučevala je harfo na Glasbeni šoli Ivana Matetića Ronjgova na Reki.

Od leta 2002 je  profesorica  za harfo na Akademiji za glasbo v  Zagrebu in občasno sodeluje kot harfistka v orkestrih. Kot članica žirija pogosto sodeluje na domačih in mednarodnih harfističnih tekmovanjih in je voditeljica harfističnih seminarjev.

 

Diana Grubišić Ćiković completed her master degree in piano studies at the Academy of Music in Zagreb with prof. Marija Gvozdić Horvat. She completed master degree in harp studies with prof. Ruda Ravnik Kosi at the Ljubljana Academy of Music, and specialist postgraduate degree at the College of Music in Lovran with prof. Irina Pashinskaya (Russia).

She performs as a soloist and chamber musician. So far, she has played as a soloist accompanied by numerous orchestras (Slovenian Philharmonic, Opera Orchestra of the Croatian National Theater in Rijeka, Dubrovnik Symphony Orchestra, Croatian Radio and Television Symphony Orchestra, Cantus Ensemble, Varaždin, Rijeka and Zadar chamber orchestras, Croatian Chamber Orchestra and Hungarian symphony orchestra ”Danubia”). She has performed in Slovenia, Austria, Italy, Germany, Belgium, Russia and Australia, South and North America.

She records for the archives of Croatian radio. She has recorded five CDs. For more than twenty-two years she has been the solo harpist of the Opera Orchestra of the Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc in Rijeka. She taught harp at the Ivan Matetić Ronjgov Music School in Rijeka. Since 2002 she has been the harp professor at the Academy of Music in Zagreb and occasionally participates as a harpist in orchestras. As a member of the jury, she often participates in domestic and international harp competitions and is the leader of harp seminars.

Skip to content