logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Tajda Krajnc

Tajda Krajnc je slovenska citrarka solistka in pedagoginja z mednarodnim delovanjem. V letu 2022 je magistrirala iz umetniške smeri citer na Hochschule für Musik und Theater München pri profesorju Georgu Glaslu, kjer je v letu 2023 magistrirala še iz smeri instrumentalne pedagogike. V času dodiplomskega študija v Münchnu je opravila tudi dodaten študij pedagoške smeri klavirja pri profesorici Sylvii Hewig-Tröscher. Kot solistka nastopa na samostojnih koncertih in recitalih v Sloveniji in tujini ter je prejemnica najvišjih priznanj na najrazličnejših državnih in mednarodnih tekmovanjih s citrami. Sodeluje v komornih zasedbah in orkestrih ter redno igra v najrazličnejših glasbenih projektih. Kot štipendistka združenja Yehudi Menuhin “Live Music Now” v Münchnu aktivno nastopa s samostojnimi koncerti. Deluje tudi kot predavateljica na seminarjih in delavnicah za citre doma in tujini. Citre poučuje na ljubljanskem Konservatoriju za glasbo, od decembra 2023 pa poučuje citre tudi na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, kjer je nadomestila svojega nekdanjega profesorja, kar pomeni velik uspeh in čast. S skladbami, napisanimi posebej za citre in v sodelovanju s sodobnimi skladatelji, skrbi za promocijo citer na koncertnih odrih. Tajda Krajnc se želi s svojim načinom igranja in čutnimi interpretacijami dotakniti občinstva in tako približati ta instrument širšemu občinstvu.

 

Tajda Krajnc is a Slovenian zither soloist and teacher with international activities. In 2022, she received her master’s degree in the artistic direction of zither at the Hochschule für Musik und Theater München under Professor Georg Glasl, where she also received her master’s degree in instrumental pedagogy in 2023. During her undergraduate studies in Munich, she also completed additional studies in piano pedagogy with Professor Sylvia Hewig-Tröscher. As a soloist, she performs at solo concerts and recitals in Slovenia and abroad and is the recipient of the highest awards at various national and international zither competitions. He participates in chamber ensembles and orchestras and regularly plays in a wide variety of musical projects. As a scholarship recipient of the Yehudi Menuhin association “Live Music Now” in Munich, she actively performs solo concerts. She also works as a lecturer at seminars and workshops for zithers at home and abroad. She teaches zither at the Ljubljana Conservatory of Music, and from December 2023 she also teaches zither at the University of Music and Theater in Munich, where she replaced her former professor, which means great success and honor. With compositions written specifically for zithers and in collaboration with contemporary composers, he promotes the zither on concert stages. Tajda Krajnc wants to touch the audience with her playing style and sensual interpretations and thus bring this instrument closer to a wider audience.

Skip to content