logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  tajnistvo@gscelje.si
slo  | eng

Dislocirani oddelki in lokacije

DISLOCIRAN ODDELEK V ŠTORAH

V občini Štore deluje dislociran oddelek  Glasbene šole Celje od šol. leta 2004/2005. Pouk poteka v popoldanskem času v OŠ Štore. Nastopi potekajo v  Kulturnem domu Štore in v Glasbeni šoli Celje. V oddelku izvajamo pouk nauka o glasbi ter instrumente, za katere imamo v posameznem šolskem letu kandidate, nekateri (klavir, flavta, violina, basovska trobila, oboa, ..) pa so že stalnica.

Glasbena šola Celje se zahvaljuje Občini Štore in Osnovni šoli Štore za pomoč in podporo pri izvajanju naše dejavnosti.

DISLOCIRAN ODDELEK V VOJNIKU

V šolskem letu 2009/2010 smo začeli s poučevanjem v dislociranem oddelku v Vojniku. Pouk poteka v popoldanskem času v OŠ Vojnik. Nastopi potekajo v Kulturnem domu Vojnik in v Glasbeni šoli Celje. V oddelku izvajamo pouk nauka o glasbi ter instrumente, za katere imamo v posameznem šolskem letu kandidate, nekateri (klavir, flavta, violina, basovska trobila, oboa, ..) pa so že stalnica.

Glasbena šola Celje se zahvaljuje Občini Vojnik in Osnovni šoli Vojnik za pomoč in podporo pri izvajanju naše dejavnosti.