logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA z dne 5. 10. 2020

HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA

 Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe, ki morajo paziti na higieno kašlja in kihanja, umivanja in razkuževanja rok.  Dotikanje obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi/neumitimi rokami je prepovedano. Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih.

  • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
  • Učenci plesne pripravnice in sodobnega plesa se za pouk, če je to le izvedljivo, oblečejo doma in se ne zadržujejo po šoli. Sicer to storijo v PLESNI DVORANI in se ne po nepotrebnem ne zadržujejo po šoli.
  • Učenci skupinskega teoretskega pouka (Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) na učiteljice počakajo v avli pred Koncertno dvorano na označenih mestih in vzdržujejo medsebojno priporočljivo razdaljo (1,5m).
  • Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in učence/dijake v skupnih šolskih prostorih. V učilnicah maske za učence/dijake NISO OBVEZNE. Za učitelje/korepetitorje je maska obvezna v učilnici, če ni zagotovljena zadostna medosebna razdalja (najmanj 2 m).
  • Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica) so nameščena navodila za preprečevanje okužbe novega koronavirusa.
  • Pred stopnicami v avli šole je postavljen dozirnik z razkužilom. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.
  • Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
  • VHOD V ŠOLO:

GLAVNI VHOD se uporablja kot dostop za učence in dijake do učilnic v LEVEM DELU šole do vključno učilnice številka 23;

VHOD PRI UČILNICI ‘UNICEF’ se uporablja kot dostop za učence in dijake do učilnic v DESNEM DELU in od učilnice številka 24 naprej.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI CELJE

Če učenec zboli in ima povišano telesno temperaturo, skupaj z drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji – soba za izolacijo je določena v pisarni pomočnice ravnatelja. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik – to je določeno pri učilnici številka 2. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Celje, 5. 10. 2020                                                                                  Ravnatelj Simon Mlakar, mag. manag. izobr.

Skip to content