logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Obvestilo staršem o ponovnem prihodu učencev v glasbeno šolo

Spoštovani starši!

Na osnovi sklepa vlade RS z dne 29. 4. 2020 in okrožnice MIZŠ z dne 8. 5. 2020 se postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva. Predvidoma 18. 5. 2020 se bodo v šolo vrnili učenci osnovne stopnje glasbenega izobraževanja (od 1. do 8. razreda osnovne stopnje) pri izvajanju individualnega pouka – instrument.

Priporočila Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti, zato nujno potrebujemo vaše informacije o vrnitvi otroka v izobraževalni program na Glasbeni šoli Celje.

Prilagamo še  Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki jo boste predali učitelju instrumenta (18. 5. 2020 ali prvi dan, ko bo vaš otrok prišel k pouku). Z izjavo zagotavljate, da je vaš otrok zdrav. Izjavo vam bodo po elektronski pošti posredovali mentorji.

V nadaljevanju vas prosimo za takojšnje posredovanje informacij o prihodu k pouku učitelju individualnega pouka oziroma najkasneje do četrtka, 14 . 5. 2020. Informacije nujno potrebujemo za organizacijo dela v šoli od 18. maja 2020. Na osnovi vaših prijav bomo organizirali varen učno-vzgojni proces.

 Za otroka, ki bo zaradi zdravstvenih omejitev ostal doma, nujno posredujte opravičilo oz. mnenje zdravnika učitelju individualnega pouka.

O možnosti obiskovanja skupinskega pouka (NGL, komorna igra) vas bomo obveščali.

 KDO LAHKO OBISKUJE POUK?

Pouk v glasbeni šoli se izvaja za vse učence individualnega predmeta osnovne stopnje (pouk instrumenta) v programu glasba (tudi, če je učenec že v matični šoli srednješolec), za vse učence individualnih nadstandardnih programov (jazz, bas kitara, bobni za vse generacije, elektronske klaviature prilagojeno) in za dijake 4. letnika umetniške gimnazije (redni in vzporedni program – strokovni del v celoti).

 PRIHOD V ŠOLO

  1. V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
  2. Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in otroke, starejše od 12 let v vseh šolskih prostorih, z izjemo učilnic.
  3. Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica) bodo visela navodila za preprečevanje okužbe novega Covid-19.
  4. V avli šole (pred stopnicami) bo postavljen dozirnik z razkužilom. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.
  5. Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI CELJE

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza).

Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.

Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole.

 Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Ravnatelj Glasbene šole Celje Simon Mlakar, mag. manag. izobr.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake

Skip to content