logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Umetniska gimnazija – opis

Po uspešno zaključeni osnovni stopnji glasbene šole se je s sprejemnim (selektivnim) preizkusom mogoče vpisati v srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja, ki ga v okviru umetniških oddelkov izvajata I. gimnazija v Celju in GŠ Celje. V rednem glasbenem izobraževanju so dijaki vpisani v oddelek umetniške gimnazije – smer glasba, v vzporednem glasbenem izobraževanju pa so dijaki vpisani v splošnoizobraževalni program drugih srednjih šol, v glasbeni šoli pa obiskujejo strokovne glasbene predmete ter instrument oz. petje. Zaradi kakovosti našega dela se pri nas izobražujejo tudi dijaki iz drugih regij. Celoten obseg pouka strokovnih predmetov izvajamo na naši šoli, kjer zagotavljamo materialne in kadrovske pogoje.

Na srednji stopnji je delo vsebinsko in organizacijsko poglobljeno, s tem da se število strokovnih glasbenih predmetov z letniki povečuje, prav tako tudi število ur instrumenta oz. petja in drugih strokovnih predmetov. Koordinator za srednješolsko glasbeno izobraževanje je iz vrst profesorjev glasbene šole gospa Metka Lipovšek, prof., iz vrst profesorjev I. gimnazije pa gospa Alenka Prebičnik Sešel, prof.

V Celju smo z umetniškimi oddelki pričeli s šolskim letom 1999/2000, pred tem (od leta 1993) pa je srednješolski program GŠ Celje izvajala v okviru koncesije, ki jo je šoli dodelilo resorno ministrstvo.

Sodelovanje med I. gimnazijo v Celju, ki je kot izvajalka splošnoizobraževalnega programa tudi krovna institucija, in Glasbeno šolo Celje, ki je zadolžena za izvajanje strokovnega srednješolskega glasbenega programa, je več kot zgledno in to najbolje potrjujejo rezultati. K temu nedvomno prispeva korektno sodelovanje obeh kolektivov, ki ju sestavljajo odlični pedagoški delavci.

Za ubranost in sozvočje pa sta bržkone zaslužna tudi ravnatelja obeh ustanov: dr. Anton Šepetavc, prof., ravnatelj I. gimnazije v Celju, in Simon Mlakar, mag. manag. izobr., ravnatelj Glasbene šole Celje.

Skip to content